Having trouble viewing this email? Click here to view the web version.
 

pla.NET.gr

pla.NET.gr pla.NET.gr pla.NET.gr pla.NET.gr pla.NET.gr pla.NET.gr

Linking the planet!


English language is following after Greek (please scroll down).

  Ακολουθεί το περιεχόμενο του newsletter στα Ελληνικά.

SSD Shared hosting

Η εταιρία μας σήμερα εγκαινιάζει μια νέα και καινοτόμα υπηρεσία. "Νέα" σαν υπηρεσία μπορεί να μην είναι, αλλά σίγουρα είναι μια "νέα" ιδέα για το πώς να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. Μια νέα, αλλά συνάμα πρωτότυπη & καινοτόμα ιδέα.

Ο λόγος γίνεται για το "shared hosting", που όλοι γνωρίζουμε ως "φιλοξενία ιστοσελίδων". Ποια είναι όμως αυτή η πραγματικά νέα ιδέα που αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο του hosting; Η ιδέα που είχαμε ήταν να προάγουμε αυτή την υπηρεσία, που είναι και η απλούστερη μορφή φιλοξενίας, σε μια υπηρεσία με υψηλές επιδόσεις. Επιδόσεις που ούτως ή άλλως ήταν αρκετά υψηλές εφόσον η σύνδεση των server μας είναι απευθείας με το GR-IX. Τώρα πλέον οι web server που προσφέρουν τις υπηρεσίες "κοινόχρηστης φιλοξενίας ιστοσελίδων" διαθέτουν και σκληρούς δίσκους SSD πολύ υψηλών επιδόσεων!

Παράλληλα με την αλλαγή των μηχανικών δίσκων με δίσκους τεχνολογίας SSD, αναβαθμίσαμε και τους web server μας. Έτσι πλέον το shared hosting, δηλαδή η πιο απλή μορφή φιλοξενίας, παρέχεται από web server που είναι εξοπλισμένοι με πολυπύρηνους επεξεργαστές (τουλάχιστον 8 cores), πολλά gigabyte μνήμης RAM και ταχύτατους δίσκους SSD που αγγίζουν τα 100.000 IOPs. Όλη αυτή η υποδομή σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των web server στο GR-IX μέσω πολλαπλής σύνδεσης με όλους τους ISP, προσφέρουν υπηρεσίες shared hosting υπερύψηλών επιδόσεων που αλλού δεν θα βρείτε!


  1. Είμαστε υπερήφανοι που πρώτοι εμείς λανσάρουμε στην ελληνική αγορά και διαθέτουμε "SSD Shared Hosting". Μια φθηνή υπηρεσία βασισμένη όμως σε ακριβό hardware!
  2. Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να διαθέσουμε αυτή την υπηρεσία χωρίς να αλλάξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική στο shared hosting!
  3. Είμαστε ευτυχείς που οι πελάτες μας είναι οι πρώτοι πελάτες shared hosting στην Ελλάδα των οποίων τα website τους φιλοξενούνται σε server που διαθέτουν SSD δίσκους υπερύψηλών επιδόσεων. Η αναβάθμιση τους φυσικά ήταν δωρεάν!
  4. Είμαστε σκεπτικοί για το μέλλον και τον ανταγωνισμό και γνωρίζουμε εξ' αρχής πως το εγχείρημα μας να προσφέρουμε κάτι που δεν έχει κάνει καμιά άλλη εταιρία στην Ελλάδα θα μας φέρει αντιμέτωπους με τους ανταγωνιστές μας, οι οποίοι θα σπεύσουν να αντιγράψουν την ιδέα μας.
  5. Παρόλα αυτά, είμαστε πάνω απ' όλα πρωτοπόροι και θα συνεχίσουμε να είμαστε, προσφέροντας συνεχώς καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Διότι τα καλύτερα έρχονται!

Οι επιδόσεις είναι πλέον όλες δικές σας! To "SSD Shared Hosting" τα σπάει!!!


Η pla.NET.gr αξιολογώντας εμπορικά την υπηρεσία "SSD Shared Hosting", σχεδίασε και δημιούργησε λογότυπο για την καλύτερη και δυνατότερη προώθηση αυτής της υπηρεσίας. Το λογότυπο αυτό είναι σχεδιασμένο εξ' ολοκλήρου από εμάς και διατηρούμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα για αυτό το λογότυπο/σήμα. Παράλληλα έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία κατοχύρωσης του, με σκοπό την προστασία της κλοπής και της χρήσης αυτού από άλλους.

  Content of newsletter in English language is following.

SSD Shared hosting

Our company launches today a new and innovative service. It may not be a "new" service per se, but it certainly is a new idea of how to operate this particular service: A new, and at the same time original and innovative idea.

We are talking about "shared hosting", which is also known as "web hosting". But what is this new idea that changes everything we know about web hosting? We decided to transform this service, which is the simplest way of hosting, into a high performance service. Performance was quite high anyway, since our web servers are connected directly to GR-IX. From now on, our web servers for "shared hosting" are equipped with high performance enterprise-class SSD drives!

Along with the change of mechanical disk drives with SSD technology, we upgraded our web servers as well. Now, shared hosting, the simplest way of hosting, is provided by web servers equipped with multi-core processors (at least 8 cores), lots of RAM and extremely fast SSD drives that reach 100,000 IOPs. This entire infrastructure, in conjunction with the interconnection of web servers to GR-IX through multiple connections with all ISPs, is offering ultra high performance shared hosting that you will not find anywhere else!


  1. We are proud, because we are the first company launching and distributing "SSD Shared Hosting" in the Greek market. A low-cost service based on expensive hardware!
  2. We are happy, because we can offer this service without changing our pricing on shared hosting!
  3. We are delighted, because our clients are the first shared hosting customers in Greece whose websites are hosted on servers equipped with ultra high performance SSD drives. Upgrading was of course provided free of charge!
  4. We are skeptical about the future and the competition, as we know that our endeavor to offer something that has not be offered by any other company in Greece will bring us face to face with our competitors, who will rush to copy our idea.
  5. However, we are pioneers and we will continue to be, constantly offering innovative and reliable services. Because the best is yet to come!

Performance is now all yours! "SSD Shared Hosting" rocks!!!


pla.NET.gr commercially appraised the "SSD Shared Hosting" service, by designing and creating a logo for better and stronger promotion of this service. This logo is designed entirely by us and we reserve all relevant rights. We have also begun the necessary process for making it a registered trademark, in order to prevent counterfeit and illegal use of this logo by others.

Η αποστολή του παρόντος Newsletter δεν είναι spam και γίνεται σε πλήρη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 11 του Νόμου 3471/2006). Τα μηνύματα e-mail, για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα: Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για Νομικό Πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή fax & ιδιότητα του χειριστή.

 
pla.NET.gr | Professional Web Services
9a, Psaron St. | 15343, Agia Paraskevi | Athens - GREECE
Tel.: +30 210 6090592 | Fax: +30 211 0134522
email: info@pla.net.gr | website: www.pla.net.gr